Sirah Nabi Muhammad

  • Rp 88.000 Rp 110.000
IDR 88000
  • Availability: In Stock
Quantity

Sirah Nabi Muhammad SAW

Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah Allah dan patuhilah Rasul-Nya (Muhammad) dan ulil Amri di antara kalian (muslimin), maka jika terjadi perselisihan maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Muhammad), jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. (Q.S. An-Nisaa': 59).

Detail

Judul  : Sirah Nabi Muhammad
Penulis     : Al-Hafizh Ibnu Katsir
Penerbit : Pustaka IMAM ASY SYAFI'I
Isi : XXVI + 577 Lembar B/W
ISBN : 978-602-8062-466
Ukuran       : 17 cm x 24 cm

Sinopsis

Salah satu buku yang wajib dibaca oleh umat Islam adalah buku sirah Nabi Muhammad . Alasannya adalah, sirah Nabi  tersebut memuat segala hal tentang kehidupan beliau secara runut, mulai dari A sampai Z, sehingga dengan membacanya kita akan mengetahui gambaran Islam yang utuh dan lengkap; yang tersaji secara lebih nyata, hidup, visual, dan mudah dipahami serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sirah Nabi  adalah potret Islam yang hidup dan berjalan. 

  

Kitab sirah yang ada di tangan pembaca ini tergolong kitab sirah terbaik dengan alasan; penulisnya al-Hafizh Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah yang sangat menguasai peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Penulisannya pun disusun berdasarkan metode muhadditsin (ahli hadits) yang sangat selektif terhadap berita. Bahkan, hadits-haditsnya telah di-tahqiq dan di-takhrij oleh Syaikh Salim bin ΄Ied al-Hilali sehingga dapat dipilah mana yang pantas dijadikan hujjah dan mana yang tidak. 

Selain itu, makna lafazh-lafazhnya telah diperjelas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dan yang istimewa, adanya tambahan pem-bahasan mengenai sifat fisik Nabi , keadaan rumah tangga beliau, dan hukum-hukum yang Allah khususkan bagi Nabi-Nya ini, yang tidak di-miliki oleh Nabi-Nabi lain maupun oleh umatnya. Suatu penjabaran yang sangat jarang tercantum pada buku-buku Islam bertema sirah. 

Membaca buku ini, selain mendapatkan uraian kisah-kisah Nabi  yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan menambah wawasan kita tentang sosok Nabi kita, Muhammad , secara lebih luas dan mendalam.

// // //